Przejdź do treści
admin

admin

1 publications
Czyste Powietrze, zmiana klimatu
8 marca

Plan Adaptacji do zmiany klimatu dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia

Konsultacje społeczne:Prognoza oddziaływania na środowisko Działając na podstawie Pełnomocnictwa do umowy numer BZiT-I.042.2.1.3.2022 na opracowanie Planu adaptacji do zmiany klimatu dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia umożliwiającego podejmowanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych w procesie opiniowania dokumentu, jednocześnie w związku z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i … Continued