Przejdź do treści

Administratorem Twoich danych osobowych jest Łukasz Mazanek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Energy bundle Łukasz Mazanek z siedzibą pod adresem ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie Regulaminu udostępniania treści cyfrowych w zamian za zapis do newslettera [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO] oraz w celu realizacji moich prawnie uzasadnionych interesów polegających na zapewnieniu sobie możliwości dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami i zaspokojenia roszczeń oraz prowadzenia działań marketingowych [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO].
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo: dostępu do swoich danych; żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe i ich uzupełnienia jeżeli są niekompletne; żądania usunięcia swoich danych osobowych; żądania ograniczenia przetwarzania; przeniesienia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Jeżeli skorzystasz z prawa do sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, ja jestem zobowiązany do powiadomienia każdego odbiorcy, któremu ujawniłem Twoje dane.

Sprawdź szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych.