Przejdź do treści
DOKUMENTY STRATEGICZNE DLA JST

Kompleksowe usługi doradcze w zakresie energetyki, adaptacji do zmian klimatu i ochrony

Nasza praca obejmuje całościowe przygotowanie projektu od wstępnego doradztwa i opracowania strategicznych dokumentów, studium wykonalności i audytów energetycznych, poprzez wnioski o dotację, a następnie zarządzanie i rozliczenie projektów.

Jednostka Samorządów Terytorialnych

PRZYGOTUJEMY DOKUMENTY STRATEGICZNE DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach jakich programów przygotujemy dokumenty strategiczne?

Nasza praca obejmuje całościowe przygotowanie projektu od wstępnego doradztwa i opracowania strategicznych dokumentów, studium wykonalności i audytów energetycznych, poprzez wnioski o dotację, a następnie zarządzanie i rozliczenie projektów. test

Potrzebujesz dokumentów strategicznych? Napisz
 • Program Ochrony Środowiska

  Dokument wymagany w każdym JST co 4 lata. Określa stan środowiska i planowane inwestycje w oparciu o gospodarkę wodną, ochronę powietrza atmosferycznego, rozwój terenów zielonych czy ochronę przed hałasem

 • Analiza możliwości stosowania OZE

  Opracowywany rzadko, określa miejsca i możliwości montażu instalacji wykorzystujących OZE (odnawialne źródła energii) na obszarze Gminy/Miasta/Powiatu wraz z wyliczeniem efektu energetycznego i ekologicznego

 • Plan adaptacji do zmian klimatu

  Stosunkowo nowy dokument opracowywany w odpowiedzi na zmiany klimatu i pokazujący działania adaptacyjne dla miast ograniczające nawalne deszcze, okresy suszy czy upałów – pomocny przy wnioskowaniu o środki unijne

 • Plan gospodarki niskoemisyjnej

  Koncentruje się na niskiej emisji czyli zanieczyszczeniach z sektora transportu, budownictwa czy małego przemysłu i pokazuje planowane działania z zakresu wymiany autobusów, docieplenia budynków i wymiany źródeł ciepła.