Przejdź do treści

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Łukasz Mazanek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Energy bundle Łukasz Mazanek z siedzibą pod adresem ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się ze mną pocztą pod powyższym adresem lub adresem e-mail: biuro@energyb.pl

Po co, jak długo i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Cel przetwarzaniaPodstawa prawnaCzas przetwarzaniaPrawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)
Podjęcie działań przed zawarciem umowy, zawarcie i wykonanie umowyArt. 6 ust. 1 lit. b) RODODo 3 miesięcy od rozpatrzenia oferty lub przez czas działań niezbędnych do zawarcia umowy + czas trwania umowy.
Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowejArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO5 pełnych lat liczonych od końca roku kalendarzowego
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO6 lat od zakończenia współpracyOchrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeńArt. 6 ust. 1 lit. f) RODOCzas trwania działań dotyczących dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojeniaOchrona interesu przedsiębiorstwa
Obsługa reklamacji Art. 6 ust. 1 lit. f) RODOCzas skutecznego rozwiązania reklamacjiObsługa procesu reklamacji oraz archiwizacji informacji z nim związanych

Kto może otrzymać dostęp do Twoich danych osobowych?

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą otrzymać dostawcy usług wykorzystywanych w mojej działalności takich, jak usługi: IT (hosting, dostęp do aplikacji, itp.), usługi księgowe, pocztowe i kurierskie, prawne oraz pracownicy i współpracownicy.
Twoje dane w związku z przedmiotem usługi mogą zostać przesłane do instytucji odpowiedzialnych za rozpatrzenie wniosku dotyczącego dotacji.

Czy musisz podawać mi swoje dane osobowe?

Nie masz obowiązku podawania Twoich danych osobowych, jednak jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i jej realizować.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe?

W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:

Powyższe prawa nie są realizowane bezwzględnie i nie zawsze będą Ci przysługiwały. Np. nie usunę Twoich danych osobowych na Twoje żądnie, jeśli prawo wymaga, bym je przetwarzał.
Jeśli potrzebujesz szerszego wyjaśnienie znaczenia tych praw i zasad ich realizacji, znajdziesz je w art. 11-21 RODO.