Przejdź do treści

Audyt czy świadectwo charakterystyki energetycznej? 3 różnice

Audyt i świadectwo

Efektywność energetyczna staje się coraz popularniejszym tematem.  Do skutecznego wprowadzenia usprawnień potrzebujemy analiz energetycznych takich jak audyt czy świadectwo charakterystyki energetycznej. Oba te dokumenty mają na celu zebranie informacji o stanie budynków, jednak różnią się zakresem, celem oraz głównymi aspektami analizy. Przyjrzyjmy się głównym różnicom między audytem energetycznym a świadectwem charakterystyki energetycznej.

1. Zakres dla audytu i świadectwa

Audyt energetyczny to obszerna analiza, której wyniki zajmują około 25 stron. Wynikiem audytu są szczegółowe informacje techniczne i analityczne dotyczące poprawy zużycia energii.

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej jest krótsze. Ma około  8 stron i zawiera przede wszystkim wskaźniki zużycia energii przez urządzenia oraz emisję CO2 w badanym budynku.

2. Cel dokumentu:

Audyt energetyczny należy wykonać, aby uzyskać większą dotację z programu czyste powietrze. Dzięki sporządzonej analizie znamy dokładne wyniki, wskazujące, w których obszarach możemy dokonać usprawnień oraz ile możemy zaoszczędzić w skali miesiąca. 

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej konieczne do wykonania  przed wynajmem lub sprzedażą mieszkania, domu lub innego lokalu użytkowego. Obowiązkowe również dla budynków należących do urzędu gminy takich jak np. szkoły. Zgodnie z ustawą dokument należy udostępnić osobom, które będą użytkować budynek. 

3. Status audytu i świadectwa: 

Audyt energetyczny określa stan obecny oraz pokazuje możliwe działania usprawniające- wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku.

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej określa obecne zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną w budynku. 

Ważna informacja

Mimo że opisane dokumenty znacznie się różnią i wykonywane są w różnych celach, to mają jednak wspólną cechę. Najważniejsze jest, aby zarówno audyt jak i świadectwo było wykonywane przez specjalistę. Osoba, którą wybierzesz, powinna być zarejestrowana w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. W EnergyB oferujemy najwyższą jakość usług, a nasi audytorzy od lat są certyfikowanymi wykonawcami.

Przeprowadzone analizy dają możliwość skutecznego zarządzania zasobami energetycznymi naszych budynków. Warto wprowadzać zmiany, które nie tylko będą wydajne, ale pozwolą również na oszczędność oraz wpłyną pozytywnie na środowisko. Aby dowiedzieć się więcej o audycie energetycznym kliknij tutaj.