Przejdź do treści

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Łukasz Mazanek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Energy bundle Łukasz Mazanek z siedzibą pod adresem ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.


W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się ze mną pocztą pod powyższym adresem lub adresem e-mail: biuro@energyb.pl

Po co, jak długo i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Cel przetwarzaniaPodstawa prawnaCzas przetwarzaniaPrawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)
Zawarcie i wykonanie umowy na podstawie Regulaminu udostępniania treści cyfrowych w zamian za zapis do newsletteraArt. 6 ust. 1 lit. b) RODOPrzez czas działań niezbędnych do zawarcia umowy + czas trwania umowy.
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiArt. 6 ust. 1 lit. f) RODOZgodnie z określonym prawem terminem przedawnienia roszczeń.Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeńArt. 6 ust. 1 lit. f) RODOCzas trwania działań dotyczących dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojeniaOchrona interesu przedsiębiorstwa
MarketingArt. 6 ust. 1 lit. f) RODODo czasu wniesienia skutecznego sprzeciwuPromowanie własnych produktów i usług

Kto może otrzymać dostęp do Twoich danych osobowych?
Dostęp do Twoich danych osobowych mogą otrzymać dostawcy usług wykorzystywanych w mojej działalności takich, jak usługi: IT (hosting, dostęp do aplikacji, itp.), usługi prawne oraz pracownicy i współpracownicy.

Czy przekazuję Twoje dane do państw trzecich?
Państwo trzecie, to w uproszczeniu państwo, w którym RODO nie jest obowiązującym prawem.
Może dochodzić do transferu danych w przypadku niektórych usług i oprogramowania, którego używam.
Przekazanie danych osobowych do państw trzecich odbywa się:

Czy musisz podawać mi swoje dane osobowe?
Nie masz obowiązku podawania Twoich danych osobowych, jednak jeśli ich nie podasz, nie będę mógł zawrzeć z Tobą umowy i jej realizować.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe?
W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:

  1. żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  3. żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  5. powiadomienia odbiorców o zmianach w przetwarzaniu Twoich danych osobowych,
  6. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora,
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub organu nadzorczego w innym kraju).

Powyższe prawa nie są realizowane bezwzględnie i nie zawsze będą Ci przysługiwały. Np. nie usunę Twoich danych osobowych na Twoje żądnie, jeśli prawo wymaga, bym je przetwarzał.
Jeśli potrzebujesz szerszego wyjaśnienie znaczenia tych praw i zasad ich realizacji, znajdziesz je w art. 12-22 RODO.