Przejdź do treści

Niniejsza informacja mówi o tym w jaki sposób przetwarzam Twoje dane osobowe z wykorzystaniem narzędzi dostarczonych przez Meta Platforms Ireland Ltd. (dalej Meta), czyli właściciela portalu Facebook (dalej FB).


Jestem administratorem Twoich danych osobowych i zgodnie z prawem jestem zobowiązany dostarczyć Tobie informacji, o tym, dlaczego i w jaki sposób wykorzystuję Twoje dane oraz o prawach jakie Tobie w związku z tym przysługują.
Pamiętaj, że przede wszystkim:

Jeśli chcesz wiedzieć jak sam FB chroni Twoje dane, zajrzyj tutaj:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Łukasz Mazanek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Energy bundle Łukasz Mazanek z siedzibą pod adresem: Os. XXX-lecia 129 lok. 22, 44-286 Wodzisław Śląski.

Po co i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Twoje dane w ramach narzędzi FB,  przetwarzamy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera f) RODO. Artykuł ten pozwala na przetwarzanie danych w związku z moim prawnie uzasadnionym interesem, którym jest:

Po zważeniu Twoich interesów, praw i wolności oraz mojego interesu oceniłem, że przetwarzanie Twoich danych osobowych w ramach narzędzi FB, nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność, ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości.

Z jakich narzędzi FB i w jakich okolicznościach korzystam?

Fanpage