Przejdź do treści

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Łukasz Mazanek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Energy bundle Łukasz Mazanek z siedzibą pod adresem: ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się ze mną pocztą pod powyższym adresem lub adresem e-mail: biuro@energyb.pl

Po co, jak długo i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Cel przetwarzaniaPodstawa prawnaCzas przetwarzaniaPrawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)
Podjęcie działań przed zawarciem umowy, zawarcie i wykonanie umowyArt. 6 ust. 1 lit. b) RODODo 3 miesięcy od rozpatrzenia oferty lub przez czas działań niezbędnych do zawarcia umowy + czas trwania umowy.
Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowejArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO5 pełnych lat liczonych od końca roku kalendarzowego
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO6 lat od zakończenia współpracyOchrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeńArt. 6 ust. 1 lit. f) RODOCzas trwania działań dotyczących dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojeniaOchrona interesu przedsiębiorstwa

Kto może otrzymać dostęp do Twoich danych osobowych?

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą otrzymać dostawcy usług wykorzystywanych w mojej działalności takich, jak usługi: IT (hosting, wsparcie, dostęp do aplikacji, itp.), usługi pocztowe, kurierskie, prawne oraz pracownicy i współpracownicy.

Czy musisz podawać mi swoje dane osobowe?

Nie masz obowiązku podawania Twoich danych osobowych, jednak jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i jej realizować.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe?

W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:

Powyższe prawa nie są realizowane bezwzględnie i nie zawsze będą Ci przysługiwały. Np. nie usunę Twoich danych osobowych na Twoje żądnie, jeśli prawo wymaga, bym je przetwarzał.
Jeśli potrzebujesz szerszego wyjaśnienie znaczenia tych praw i zasad ich realizacji, znajdziesz je w art. 11-21 RODO.