Przejdź do treści

Ponieważ jesteś Współmałżonkiem lub Współwłaścicielem nieruchomości mojego Klienta, który ubiega się o dotację, Twoje dane osobowe muszą znaleźć się w odpowiednim wniosku, który na rzecz Klienta wypełniam.
W związku z tym przetwarzam Twoje dane osobowe.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Łukasz Mazanek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Energy bundle Łukasz Mazanek z siedzibą pod adresem: ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się ze mną pocztą pod powyższym adresem lub adresem e-mail: biuro@energyb.pl

Po co, jak długo i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Cel przetwarzaniaPodstawa prawnaCzas przetwarzaniaPrawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)
Realizacji umowyArt. 6 ust. 1 lit. f) RODODo czasu wniesienia skutecznego sprzeciwuSkuteczna realizacja umowy
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO6 lat od zakończenia współpracyOchrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeńArt. 6 ust. 1 lit. f) RODOCzas trwania działań dotyczących dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojeniaOchrona interesu przedsiębiorstwa

Kto może otrzymać dostęp do Twoich danych osobowych?

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą otrzymać dostawcy usług, wykorzystywanych w mojej działalności takich, jak usługi: IT (hosting, dostęp do aplikacji, itp.), usługi, pocztowe i kurierskie, prawne oraz pracownicy i współpracownicy.
Twoje dane w związku z przedmiotem usługi mogą zostać przesłane do instytucji odpowiedzialnych za rozpatrzenie wniosku dotyczącego dotacji.

Czy musisz podawać mi swoje dane osobowe?

Nie masz obowiązku podawania Twoich danych osobowych, jednak jeśli ich nie otrzymam, nie będę mógł zrealizować umowy na rzecz Twojego współmałżonka lub współwłaściciela Twojej nieruchomości.

Jakie Twoje dane osobowe przetwarzam i skąd je mam?

Twoje dane osobowe:

Zależnie od wniosku, którego dotyczy dotacja, przetwarzam Twoje imię i nazwisko, adres, numer PESEL.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe?

W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:

Powyższe prawa nie są realizowane bezwzględnie i nie zawsze będą Ci przysługiwały. Np. nie usunę Twoich danych osobowych na Twoje żądnie, jeśli prawo wymaga, bym je przetwarzał.
Jeśli potrzebujesz szerszego wyjaśnienie znaczenia tych praw i zasad ich realizacji, znajdziesz je w art. 11-21 RODO.